Jazyková skúška

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je najväčším držiteľom jazykových licencií v Slovenskej republike.
V E - KU pracujú tieto skúškové centrá:
  • Skúškové v centrum Goetheho inštitútu,
  • Skúškové centrum TOEFL,
  • štátne jazykové skúšky,
  • Skúškové centrum City & Guilds,
  • Skúškové centrum ECL.
Okrem samotných skúšok sa môžete v E - KU pripravovať na skúšku, v ponuke sú tzv. prípravné kurzy.
V prípade, že nechcete absolvovať prípravný kurz, ale radi by ste sa ohodnotili, využite tzv. diagnostické testy.