Prípravné kurzy na skúšku

Príprava na skúšku TOEFL / Anglický jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
ATF1TOEFL13. - 17. 9.
2010
PO - PI
18.00 - 19.30
6. 9. 2010 55€10
ATF2TOEFL11. - 15. 10.
2010
PO - PI
18.00 - 19.30
30. 9. 2010 55€10
ATF3TOEFL15. - 22. 11.
2010
PO - PI
18.00 - 19.30
4. 11. 2010 55€10
ATF4TOEFL13. - 17. 12.
2010
PO - PI
18.00 - 19.30
2. 12. 2010 55€10
ATF5TOEFL21. - 25. 2.
2011
PO - PI
18.00 - 19.30
10. 2. 2011 55€10
ATF6TOEFL21. - 25. 3.
2011
PO - PI
18.00 - 19.30
10. 3. 2010 55€10
ATF7TOEFL27. 4. - 3. 5.
2011
ST - UT
18.00 - 19.30
14. 4. 2011 55€10Semestrálna príprava na skúšku TOEFL / Anglický jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
ATF8TOEFL13.9.-31.1.2011
14.9.-27.1.2011
PO, ST, resp.
UT, ŠT
3. 9. 2010 189€68
ATF9TOEFL9.2.-15.6.2011
8.2.-16.6.2011
PO, ST, resp.
UT, ŠT
21. 1. 2011 189€68Príprava na skúšku City & Guilds / Anglický jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
ACG1Communicator B227.9,29.9.,1.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
16. 9. 2010 50€9
ACG2Communicator B210.1.,12.1.,14.1.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
21. 12. 2010 50€9
ACG3Communicator B29.5.,11.5.,13.5.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
27. 4. 2011 50€9
ACG4Expert C110.1.,12.1.,14.1.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
21. 12. 2010 50€9
ACG5Expert C19.5.,11.5.,13.5.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
27. 4. 2011 50€9Príprava na štátne jazykové skúšky / Anglický jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
AZS1ZŠJS B227.9,29.9.,1.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
16. 9. 2010 50€9
AZS2ZŠJS B214.3.,16.3.,18.3.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
28. 2. 2011 50€9
AVS1VŠJS C14.10.,6.10.,8.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
22. 9. 2010 50€9
AVS2VŠJS C121.3.,23.3.,25.3.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
7. 3. 2011 50€9
Celoročná príprava
AVS3VŠJS C19.9.2010 - 25.1.2011
ročník E-6.1.F
UT - ŠT
16.50 - 18.20
ihneď 165€68
ASS1ŠŠJSP C26.10.2010 - 8.6.2011STREDA
17.30 - 20.00
16. 9. 2010 259€96
Celoročná príprava pre vysokoškolákov
AZS3ZŠJS B25.10.2010 - 3.5.2011UTOROK
17.30 - 20.00
16. 9. 2010 215€81Ročníková príprava / Anglický jazyk
Ročníková príprava je takisto vhodná pre prípravu záujemcov o Cambridgeské certifikáty, ako aj o iné typy skúšok (štátne jazykové skúšky a City&Guilds). Na základe naších dlhoročných skúseností odporúčame:
4. roč - ZŠJS, Communicator / 5. roč. - FCE, / 6. roč. - CAE, TOEFL / 7. roč. - ŠŠJSPríprava na skúšky Goetheho inštitútu / Nemecký jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
NGBGZ B227.9,29.9.,1.10.2010PO,ST,PI
18.00 - 20.30
16. 9. 2010 50€9
NGBGZ B210.1.,12.1.,14.1.2011PO,ST,PI
18.00 - 20.30
21. 12. 2010 50€9
NGBGZ B29.5.,11.5.,13.5.2011PO,ST,PI
18.00 - 20.30
27. 4. 2011 50€9
NGCGZ C110.1.,12.1.,14.1.2011PO,ST,PI
18.00 - 20.30
21. 12. 2010 50€9
NGCGZ C19.5.,11.5.,13.5.2011PO,ST,PI
18.00 - 20.30
27. 4. 2011 50€9Príprava na štátne jazykové skúšky / Nemecký jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
NZS1ZŠJS B227.9,29.9.,1.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
16. 9. 2010 50€9
NZS2ZŠJS B214.3.,16.3.,18.3.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
28. 2. 2011 50€9
NVS1VŠJS C14.10.,6.10.,8.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
22. 9. 2010 50€9
NVS2VŠJS C121.3.,23.3.,25.3.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
7. 3. 2011 50€9
Celoročná príprava
NSS1ŠŠJSP C26.10.2010 - 8.6.2011STREDA
17.30 - 20.00
16. 9. 2010 259€96
Celoročná príprava pre vysokoškolákov
NZS3ZŠJS B25.10.2010 - 3.5.2011UTOROK
17.30 - 20.00
16. 9. 2010 215€81Ročníková príprava / Nemecký jazyk
Ročníková príprva je takisto vhodná pre prípravu záujemcov o skúšky Goetheho inštitútu a štátne jazykové skúšky:
4. roč - ZŠJS, GZ B2 / 5. roč. - GZ C1, / 6. roč. - VŠJS, ZOP / 7. roč. - ŠŠJSPríprava na štátne jazykové skúšky / Taliansky jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
TZS1ZŠJS B227.9.,29.9.,1.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
16. 9. 2010 50€9Príprava na štátne jazykové skúšky / Ruský jazyk
Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
RZS1ZŠJS B227.9.,29.9.,1.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
16. 9. 2010 50€9
RZS2ZŠJS B214.3.,16.3.,18.3.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
28. 2. 2011 50€9